สินค้า 4


 

รหัส : EB009

ยี่ห้อ : SNK

รุ่น : สกูตเตอร์สามล้อไฟฟ้า คันละ 24000บาท

ใช้ฮับมอเตอร์ 350วัตต์ 36โวลท์

ELECTRIC 3 WHEELS STAND SCOOTER

รถสกูตเตอร์ไฟฟ้า 3 ล้อแบบยืน

DESCRIPTION

รายละเอียด

Brand : SNK MODEL : SS-3621

ยี่ห้อ : เอสเอ็นเค รุ่น : SS-3621

Motor : DC.Brushless 36V/ 350 Watts

มอเตอร์ : ดีซี ไม่มีแปรงถ่าน 36 โวลท์ / 350 วัตต์

Controller : Electronic control by Right Hand with Battery indicator

ชุดควบคุมความเร็ว : ระบบอีเล็คทรอนิคคันเร่งที่มือขวา

พร้อมไฟบอกสถานะแบตเตอรี่

Battery : Sealed Lead 12V/21 Ah x 3 PCs.

แบตเตอรี่ : ชนิดแห้ง12 โวลท์ /21 แอมป์ช.. x 3 ลูก

Charger : Automatic 36V.DC/4Ah.

เเ เครื่องประจุไฟ : อัตโนมัติ 36โวลท์ดีซี /4แอมป์ช..

Maximum speed : 20 Km./h.

ความเร็วสูงสุด : 20 กม./ ชม.

Max distance : 40-50 Km.

ระยะทางการใช้งานสูงสุด : 40-50 กม.

Climbing Angle : 10°

มุมไต่ : 10°

Charging time : 4-6 Hours

ระยะเวลาการประจุไฟ : 4-6 ชั่วโมง

Dimension (W*L*H) : 65cm. x 110cm. x 110-120 cm.

มิติตัวรถ (**) : 65ซม. x 110ซม. x 110-120ซม.

Brake system : Front Disc

ระบบเบรก : ดีสเบรก หน้า

Tire front tube type : 2.125-16 (20psi)

ยางหน้ามียางในขนาด : 2.125-16 (20 ปอนด์)

Tire rear tube type : 3.00-4 (25 psi)

ยางหลังมียางในขนาด : 3.00-4 (25 ปอนด์)

Dry weight with battery : 45 Kg.

น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ : 45 กก.

Loading capacity : 100 Kg.

บรรทุกสูงสุด : 100 กก.

Warranty : Motor, Control, Battery = 6 Months

รับประกัน : มอเตอร์, ชุดควบคุม และแบตเตอรี่นาน 6 เดือน

Specifications Subject to Change Without Notice

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 

 


 

 


  • สามล้อ100.JPG
    รหัส : EB006 ยี่ห้อ : SNK รุ่น : สามล้อไฟฟ้า Electric Tricycle คันละ18000 บาท ไม่ใช้ขาตั้ง ไม่ล้ม สำหรับท่านที่ขี่จักรยาน 2 ล้อไม่เป็น และสำหรับการ บรรทุกของ รับน้ำหนักรวมประมาณ 10...

  • 3ล้อคนพิการ.jpg
    ขารหัส : 007 ยี่ห้อ : SNK รุ่น : สามล้อไฟฟ้าสำหรับคนพิการ คันละ20000บาท สำหรับท่านที่ขาพิการ พร้อมคันโยคกรณีไม่ใช้ไฟฟ้า รับน้ำหนักรวมประมาณ 100กิโลกรัม ตัวรถ และ ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้...

  • 3ล้อ21แอมป์.jpg
    รหัส : EB008 ยี่ห้อ : SNK รุ่น : สามล้อไฟฟ้า 21A ราคา 20000 บาท ไม่ใช้ขาตั้ง ไม่ล้ม สำหรับท่านที่ขี่จักรยาน 2 ล้อไม่เป็น ตะกร้าหลังปรับเป็นที่นั่งได้ รับน้ำหนักรวมประมาณ 120กิโลกรั...