ขายและบริการติดตั้ง จักรยานไฟฟ้า  ชุดคิตจักรยานไฟฟ้า

       หลายปีมานี้พวกเรา ชาวโลก ต่างก็แผชิญสิ่งท้าทายมากมายด้วยกัน  มากน้อยต่างกันไปตาม สถานที่  เช่น ปัญหาการลดลงอย่างรวดเร็วของทรัพยากรธรรมชาติ  ปัญหาการเสื่อมโทรม ของสภาวะแวดล้อม ที่ทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลง   การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและถ่านหินที่ผ่านมาได้ ก่อมลภาวะมากมายและก่อภาวะโลกร้อน  อันเป็นปัจจัยหนึ่งทีทำให้ เกิดความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศ เป็นต้น

     เจ้าของเว็บ นี้ได้ติดตามผลการศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งท้าทายดังกล่าวข้างต้น  แนวทางและมาตรการในการแก้ไข  หรือ  ลดความรุนแรงของปัญหา ตลอดเวลากว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา  หนึ่งในมาตรการที่น่าจะทำได้ง่ายคือ  การรณรงค์ให้มี การใช้พลังงานสะอาด  และการใช้ พลังงานหมุนเวียน (เช่นพลังงานชีวภาพ  ลม  แสงอาทิตย์ )โดยตรง หรือใช้ ผลิตไฟฟ้า  แทนเชื้อเพลิงฟอซซิล   แล้วใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ทดแทน (หรือใช้ร่วมกับ) เครื่องยนต์สันดาปภายใน(ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง )

 

ยานยนต์ไฟฟ้า ไม่ใช่เรื่องใหม่  หลายสิบปีก่อน คนกรุงเทพฯมีรถราง(ไฟฟ้า)ใช้  คนออสเตรเลียมีรถบัสไฟฟ้าใช้   Ford Motor (ที่มี Lee Iacocca เป็นซีอีโอ ขณะ นั้น) ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า  แต่ยังไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากยังมีข้อจำกัดหลายประการ  แต่วันนี้ประธาน Ford คนนั้นได้ ก่อตั้ง EV Global เพื่อการวิจัยและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า  และสนับสนุนการใช้ รถจักรยานไฟฟ้า อย่างจริงจัง

 

ปัจจุบัน เราจะเห็นว่ามีการใช้ ยานยนต์ไฟฟ้า หลายรูปแบบ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า รถบัสไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด รถกอล์ฟไฟฟ้า รถ โกคาร์ท ไฟฟ้า  มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า สกูตเตอร์ไฟฟ้า รถจักรยานไฟฟ้า หรือ จักรยานไฟฟ้า

 

 

จักรยานไฟฟ้า ebike or electric bicycle   

 

รถจักรยานไฟฟ้า ถือว่าเป็นยานยนต์ที่เหมาะสมที่สุด สำหรับ การเดินทางระยะไม่ไกลนัก คือไม่เกิน10-20 กม.  เพราะ  ไม่มีไอเสีย   เงียบ  น้ำหนักเบา ความเร็วไม่สูง ปลอดภัย  ราคาไม่แพง (เริ่มที่5900 บาท)  ไม่ถูกบังคับให้จด ทะเบียนขนส่งและสวมหมวกกันน๊อค    ประหยัด (20 กิโลเมตรใช้ไฟฟ้า 1 บาท)  เลือกใช้เป็นจักรยานธรรมดาได้

 

 

Over the past few decades, we all have been facing challenges of different types and different severity at different places. Examples are the depletion of natural resources and the degradation of the environment that causes bad living ecology. Improper utilization of petroleum fuel and coal has caused tremendous air pollution  and global warming and thus erratic climate.

 

The website owner has been following research reports related to those problems, recommended solutions and proposed measures.

 

One simple approach is to use more clean energy and renewable energy, while lessen the use of fossil fuel. Research and development has been undertaken worldwide in generating electricity from wind, solar energy and bio-fuel. Direct use of renewable energy is not over looked either. Electric motors are used widely to drive vehicles, either alone or in combination with internal combustion engines, ie HYBRID vehicles.

 

Electric vehicles are not new. They dated back decades ago. Bangkok had trams, electrically driven. Australian cities had overhead cable electric buses. Ford Motor, when Lee Iacocca was CEO, attempted to commercially produce electric cars but were not successful due to limitations. Lee  Iacocca, later, founded a very well known R&D company, EV Global. Having seen electric vehicles around him, he was  struck that light electric vehicles, with lower speeds and less range, would be a practical solution for short trips to work, or to run errands, as well as for fun and fitness. Leg power supplemented by electric power - yes, ebike  the ultimate hybrid. Now more and more electric vehicle are commonly seen .Examples are electric car, hybrid vehicle, electric bus, electric golf car, electric go-kart, electric motorcycle, electric scooter, and electric bike or electric bicycle or ebike.

 

Ebike is regarded the most appropriate for short distance, say up to 20 km. as it releases no exhaust, is quiet, light, safe, not too fast and economic both to own and to operate. For 5500 baht one can own the conversion kit  ( or modification kit ). Electricity cost of 1 baht can run  20 kilometers. It can be used as a normal push bike by turning off the power switch.